Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek, müşteri yelpazesini yetkinlik ve güvenilirlik ilkeleriyle genişletebilmek üzere ihtiyaçları en kaliteli şekilde karşılayacağı yöntemleri gözden geçirerek sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca zamanında teslim ve etkin proje yönetiminden de taviz vermiyoruz.

Proje ve Süreç Yönetimi

Proje ve Süreç Yönetimi

Proje ve Süreç Yönetimi başlığında, firmaların iş süreçlerinin analiz edilmesi,süreçlerde verimlik artışı sağlanması, BT Danışmanlığı, bir bütünü oluşturan modüllerin titizlikle değerlendirilmesi ve uygulanmasıyla hayata geçiriyoruz.

Yazılım Geliştirme ve Uygulama

Yazılım Geliştirme ve Uygulama

Şirketlerin kurumsal yazılım ihtiyaçlarını ele alıp teknolojik trendler doğrultusunda standartlara uygun olarak geliştiriyoruz. İç ve dış sistemlerle entegrasyonu sağlayarak; test, sistem ve kullanıcı kabul testlerine destek verilmesi ve üretim ortamına alınmasıyla ilgili hizmetleri sunarak yazılım bakımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca temel iş süreçlerinin otomasyonunu sağlıyor ve tüm şirketlerde kullanılabilecek ortak paket yazılımlar hazırlıyoruz.

Mobil Uygulama Geliştirme ve Uygulama

Mobil Uygulama Geliştirme ve Uygulama

Şirketlerin mobil alandaki ihtiyaçlarını karşılayan Mobil Uygulama Geliştirme hizmeti çerçevesinde   teknolojideki gelişmeleri ve değişen iş ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Şirketimizdeki diğer ekipler tarafından iletilen mobil yazılım ihtiyaçlarını, şirket standartlarına uygun olarak tasarlıyor, kodluyor ve birim testlerini yapıyoruz. Sistem ve kullanıcı kabul testlerine destek vererek, üretim ortamına alınmasıyla ilgili hizmetleri veriyoruz

İş Zekası ve Raporlama Uygulamaları

İş Zekası ve Raporlama Uygulamaları

İş Zekâsı ve Raporlama kapsamında tüm çalışmalarınızı titizlikle ele alıyoruz. Bu kapsamda operasyonel raporlama, veri ambarı tasarımı ve geliştirmeleri, iş süreçlerinin tasarlanması, iş zekâsı çözümleri, Dashboard uygulamalarının ihtiyaç analizini, tasarımını ve geliştirmesini yapıyoruz.

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

COLAB olarak şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü interaktif projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni mecraları, dünyadaki sektör/sektör dışı yenilikleri takip ediyor; müşteriye etkin online erişim yöntemlerini araştırıyor ve uyguluyoruz. Şirketlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçları karşılayacak interaktif çözümler sunmakla birlikte bu çözümleri uygun stratejilerle projelendiriyor ve önerilen projelerin uygulanabilirliğini denetliyoruz.

Microsoft Hizmetleri

Microsoft Hizmetleri

COLAB olarak; CRM, Saha Hizmetleri, Mobil Çözümler, Ürün, Stok, Lojistik, Satış, Satınalma, Varlık Yönetimi gibi kurumsal süreç ihtiyaçlarını belirliyoruz. Microsoft .NET platformu üzerinde tasarım ve geliştirmeleri gerçekleştirip uygulamaya alıyoruz.